Erhvervsbyggeri

Punktlighed og forudsigelighed er en selvfølge!

Når virksomheder skal planlægge nybyggeri, forandringer eller udvidelser af deres kontor/administration eller produktionsfaciliteter, er de meget afhængige af, at hele projektet følger en detaljeret plan. Det er nemlig et sikkert grundlag for, at uventede og ofte kostbare forstyrrelser og produktionsstop kan minimeres eller helt undgås. Sammen med vore underleverandører har vi udviklet procedurer, der sikrer, at byggematerialer, maskinel og nødvendigt mandskab er allokeret efter just-in-time princippet. Dette kombineret med en detaljeret projektering og planlægning giver den størst mulige præcision i byggefasen.

Vi har i mange år gennemført byggeprojekter for en lang række private og offentlige virksomheder, der alle er forløbet, som beskrevet herover. Mange af vore ”stamkunder” kommer fra erhvervslivet.